NAKUP IN POSREDNIŠTVO

Nakup in posredništvo nepremičnin Slovenija in Hrvaška

  • nakup nepremičnin po želji investitorja,
  • nakup parcel z pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj in soglasij za gradnjo,
  • gradnja počitniških objektov po naročilu (Slovenija, Hrvaška – Istra, Dalmacija),
  • pridobivanje sredstev iz evropskih in domačih strukturnih skladov,
  • pridobivanje sredstev iz Eko-sklada,
  • posredništvo in urejanje kreditiranja za namene gradnje, sanacije, nakup malih čistilnih naprav,
  • vodenje in nadzor gradnje manjših in zahtevnejših objektov.